NVA large       raia-logo

 

  

Logo Business Club Sittard VDEF

Spelregels

Dienstenwijzer

Wij vinden het belangrijk dat u een goed inzicht krijgt in de dienstverlening die wij u bieden, zodat U weet wat U van ons kunt verwachten. Om u van de gewenste informatie te voorzien is, in samenspraak met o.a. de NVA, zusterorganisatie NBvA en het Verbond van Verzekeraars, een Dienstenwijzer opgesteld.

U vindt de volgende informatie in de Dienstenwijzer:

Ten eerste is belangrijk dat u weet op welke gebieden (te weten schadeverzekeringen, levensverzekeringen, pensioenadviezen, hypotheken) wij adviseren en welke werkzaamheden wij voor u verrichten ten aanzien van advisering, administratie en begeleiding. Maar ook de bereikbaarheid van ons kantoor is relevant voor u. Wanneer zijn wij bereikbaar (denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een schadegeval)? Tevens informeren wij u over allerhande zaken omtrent premies en premiebetaling.

Daarnaast wordt er inzicht verschaft over de relatie die wij hebben met de diverse verzekeraars en de wijze waarop wij worden beloond. Ook krijgt U informatie over de kwaliteit van ons kantoor; bij welke verenigingen zijn wij aangesloten en welke opleidingen en diploma's hebben wij in huis.

Het kan gebeuren dat u uw relatie met ons kantoor wilt beëindigen, bijvoorbeeld omdat u gaat verhuizen. De Dienstenwijzer vermeldt hoe u dat kunt doen en wat er gebeurt er met de ondergebrachte verzekeringen. Het is van belang dat uw en onze verwachtingen ook in de loop der tijd blijven overeenstemmen. Daarom rust niet alleen op ons als de adviseur, maar ook op u de verantwoordelijkheid ons tijdig en goed te informeren over wijzigingen in uw situatie. Het gaat hier om ontwikkelingen die betrekking hebben op de bij ons kantoor ondergebrachte verzekeringen, bijvoorbeeld wijzigingen in de gezinssituatie, in de werksituatie, in de huisvesting of in de inboedel.

Tenslotte kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Hoe behandelen wij uw klachten en bij welke instanties of organisaties kunt u terecht als u er niet samen met ons uitkomt? Wij zijn bijvoorbeeld aangesloten bij het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening KiFiD.

De letterlijke tekst van de Dienstenwijzer van mr. Tielens Assurantien kunt u hier lezen