NVA large       raia-logo

 

  

Logo Business Club Sittard VDEF

Wegam Intro

De aansprakelijkheid van de werkgever m.b.t. werknemers/bestuurders van motorrijtuigen.


U bent werkgever en (een deel van) uw werknemers zit regelmatig voor u op de weg.
In dat geval is het verstandig een voorziening te treffen.
Want als een van u medewerkers een verkeersongeval krijgt heeft dat voor u grote financiele gevolgen.De werkgeversaansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met motorrijtuigen is in januari 2001 behoorlijk opgerekt. Dat is het gevolg van een door de Hoge Raad gewezen arrest (het zgn. "Arena-arrest": HR 12 januari 2001, uitspraak gepubliceerd in RvdW 2001, 31 en NJ 2001, 253).

Even kort de feiten op een rijtje:
Een werkgever stelde vier werknemers een bestelbusje ter beschikking voor het vervoer van en naar zijn onderneming.
Op een gegeven moment heeft er een ongeval plaatsgevonden, waarbij de werknemers gewond raakten.
De bestuurder/ werknemer heeft ten gevolge van het ongeval ernstig rugletsel opgelopen.
De bestuurder heeft in tegenstelling tot de mede-inzittenden zijn schade als bestuurder van het busje en veroorzaker van het ongeval niet onder de WA verzekering van het busje kunnen claimen.
De bestuurder/ werknemer heeft daarop van zijn (inmiddels ex-) werkgever een schadevergoeding geëist.
De werkgever wordt op grond van redelijkheid en billijkheid en/of de verplichtingen voortvloeiend uit goed werkgeverschap aansprakelijk gesteld voor de ongevalschade van zijn werknemer. "Redelijkheid en billijkheid", zo vond de rechter, leidde tot de conclusie dat de werkgever dan maar moest betalen; die had immers wel degelijk voor een verzekering kunnen zorgen, zoals met name een schadeverzekering voor inzittenden (SVI).

Wat betekent dit voor de werkgever:
Op grond van dit arrest is het duidelijk dat de werkgever in deze gevallen moet opkomen voor de schade die een werknemer lijdt tijdens zakelijk gebruik van een motorrijtuig (waarbij het er niet toe doet of dat een motorrijtuig van de werkgever, of van de werknemer zelf is).
Aangezien de WAM-polis (wettelijke aansprakelijkheid van de autoverzekering) niet het risico van de bestuurder dekt én een dergelijke schade in beginsel niet is gedekt op een aansprakelijkheids-verzekering voor bedrijven (op grond van de algemeen gehanteerde uitsluiting terzake "schade met of door motorrijtuigen ") dient de werkgever maatregelen te treffen, teneinde te voorkomen dat een schade van een werknemer voor zijn rekening komt, waardoor de continuiteit van de onderneming in gevaar komt (het kan bij letselschade immers om zeer grote schadebedragen gaan).

Ons advies:
Er kunnen zich drie situaties voordoen met betrekking tot de eigendom van motorrijtuigen:

 • 1. auto's van de werkgever (incl. lease-auto's):
  Inzake bedrijfsauto's en auto's die door het bedrijf aan de werknemer ter beschikking worden gesteld (w.o. lease-auto's) adviseren wij voor dit risico een aparte verzekering te sluiten: een schadeverzekering voor inzittenden (SVI). De SVI vergoedt de werkelijk geleden schade, ongeacht wie voor de schade aansprakelijk is. Een toelichting op de SVI vindt U hier .
 • 2. prive-auto's van werknemers:
  Inzake de werknemer die zijn privé auto zakelijk gebruikt:
  Probeer deze situatie te voorkomen, door de werknemer voor zakelijk gebruik alleen van motorrijtuigen van het bedrijf gebruik te laten maken. Als dat niet kan: zorg als werkgever er dan voor dat er een adequate kilometervergoeding is die de werknemer ook moet gebruiken voor het afsluiten van een SVI (en eventueel een cascoverzekering) en leg dit ook nadrukkelijk in een overeenkomst met de werknemer vast. Sluit tevens zelf minimaal een dienstreizen SVI voor deze werknemer(s). Let wel, de casco-schade aan de auto van de werknemer zal wel voor rekening van de werkgever komen, doch niet op de SVI verzekerd zijn! Een toelichting op de dienstreizen SVI vindt U hier .
 • 3. een deel van de auto's is van de werkgever en een deel van de werknemer(s):
  Sluit in dat geval:
  -ofwel een SVI voor alle auto's,
  -ofwel een SVI voor de eigen auto's en minimaal een dienstreizen SVI (wordt helaas niet door elke verekeraar aangeboden) voor de auto's van de werknemers,
  -of kies voor een WEGAM-polis. Een toelichting op de WEGAM polis vindt U hier .

 • Let op:
  Of en in hoeverre het Arena arrest zonder meer van toepassing kan worden verklaard op allerlei soortgelijke, maar toch iets afwijkende, omstandigheden, kunnen wij niet aangeven! Onzeker is bijvoorbeeld hoe de uitspraak zou zijn uitgevallen als de werkgever een adequate kilometervergoeding zou hebben verstrekt en de bestuurder verzuimd zou hebben een SVI af te sluiten, of geen dekking had omdathij de premie niethad betaald. En zo zijn er nog veel meer kanttekeningen te plaatsen.

  Tot slot wijzen wij erop dat de schadevergoedingsverplichting zijdens de werkgever ook zal gelden voor zakelijk gebruik voor andere motorrijtuigen dan personenwagens. Denk daarbij aan heftrucks, tractoren, bromfietsen e.d.

  Het afsluiten van een WEGAM polis kan hier.