Wat doen wij?

Wat doen wij?

Wij adviseren en bemiddelen met betrekking tot

  • alle schade- en levensverzekeringen en hypotheken voor woonhuizen.

Voor:

  • particulieren.
  • zakelijke relaties in het midden- en kleinbedrijf MKB en ZZP-ers.

Wie zijn wij?

mr. Tielens is een onafhankelijke, professionele en eigentijdse financieel dienstverlener, die d.m.v. een persoonlijke werkwijze zijn relatie continu bijstaat bij het beheer van zijn verzekeringspakket.

Onafhankelijk

Omdat wij werken met een groot aantal verzekeringsmaatschappijen en beursmakelaars, waardoor wij vrij zijn in onze keuze m.b.t. het advies aan onze klant.

Wij zijn geen captive, sterker nog, geen enkele verzekeringsmaatschappij heeft een financieel aandeel in ons kantoor. Ook hebben wij geen afspraken, mondeling noch schriftelijk, om (een deel van) de via onze bemiddeling tot stand gekomen verzekeringen bij welke verzekeraar dan ook onder te brengen. Hetzelfde geldt voor (aanbieders van) hypothecaire leningen.

Professioneel

Omdat wij ons dagelijks beroepsmatig met onze vakgebieden verzekeringen en hypotheken bezighouden. Wij kiezen daarbij bewust voor een juridische benadering; een conflict met een verzekeraar om de kleine lettertjes dient immers te allen tijde te worden vermeden.

Wij beschikken over de  daartoe benodigde vergunningen op basis van onze vakdiploma’s.  Daarom zorgen wij ervoor dat onze kennis op hoog niveau blijft door regelmatig bij te spijkeren d.m.v. vaktechnische cursussen en updates. Wij volgen nieuwe ontwikkelingen nauwgezet en gebruiken deze, waar nodig, voor de advisering aan onze relaties.

Wij zijn bewust geen lid meer van een vak-organisatie als Adfiz, omdat wij van mening zijn dat deze noch aan ons, noch aan U als klant een toegevoegde waarde  heeft te bieden. Met de huidige wetgeving en inrichting van ons kantoor en onze werkzaamheden zijn onze onafhankelijkheid en professionaliteit in ruime mate gewaarborgd.

Tussenpersoon

Waarom zou iemand zaken doen via een onafhankelijke tussenpersoon, als (het lijkt alsof) het goedkoper kan via bijvoorbeeld een direct-writer, zoals Centraal Beheer, Sterpolis, OHRA, Allsecur, Ditzo etc. Wij zijn van mening dat elke in Nederland werkende verzekeraar voldoende kennis en ervaring in huis heeft om zijn eigen boontjes te doppen. Hij heeft dus geen hulp (van ons) nodig. U wel. De verzekerde (U dus) heeft immers geen, of onvoldoende, vakkennis en ervaring op het gebied van verzekeringen. Vergeet niet dat daarbij de trajecten van het inventariseren van de te verzekeren risico’s, het sluiten van een verzekering, het op peil houden van de verzekering en de schade-afwikkeling in elke situatie en bij elke verzekeraar weer verschillend zijn. Verder zal een verzekeraar, waar het gaat om de vergelijking met produkten van andere verzekeraars, nooit een onafhankelijk advies kunnen geven.

Persoonlijk

Omdat wij, dank zij onze kleinschaligheid, direct bij de wensen van onze relaties betrokken kunnen zijn. Onze relaties hebben daardoor ook een vaste contactpersoon met korte communicatielijnen; we kunnen hiervoor tegenwoordig van veel middelen gebruik maken: persoonlijke bezoeken, telefoon,  SMS etc. Persoonlijk ook omdat onze belangen overeen komen met de belangen van onze relaties: Wij streven immers naar een langdurige relatie met onze klant. Dat is voor beide partijen interessant, maar impliceert natuurlijk ook dat beide partijen er voordeel bij hebben. Voor onze klant moet dat voordeel bestaan uit het feit dat deze weet (en merkt) dat hij goed, vlug en professioneel wordt geholpen en de beste condities krijgt voor de laagst mogelijke prijs. Als wij aan deze voorwaarden voldoen, zal onze klant genegen zijn de relatie aan te houden en hoeft hij (of zij) zijn heil niet elders te zoeken.

Contact

Heeft u vragen over onze dienstverlening of wilt u een afspraak maken? Stuur ons een bericht via het contactformulier of bel naar 046-4513543.